Olimpiada Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci: Tematyka wiod±ca


"Produkty zbo¿owe – technologia i rola w ¿ywieniu"

  1. Charakterystyka ro¶lin zbo¿owych i przemia³ ziarna.

  2. Wykorzystanie zbó¿ w ¿ywieniu cz³owieka.

  3. Podstawy technologii produkcji pieczywa.

  4. Rodzaje pieczywa w Polsce i na ¶wiecie.

  5. Kasze i makarony – rodzaje i metody produkcji.

  6. Preparowane produkty zbo¿owe.

  7. Potrawy m±czne i wypieki domowe.

  8. Warto¶æ od¿ywcza produktów zbo¿owych.

  9. Rola produktów zbo¿owych w diecie ludzi zdrowych i chorych.

  10. Niepo¿±dane reakcje na gluten – zbo¿a glutenowe i dieta bezglutenowa.