Olimpiada Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci: Kontakt


KOMITET G£ÓWNY OLIMPIADY WIEDZY O ¯YWIENIU I ¯YWNO¦CI


ul. Sowiñskiego 3, 70-236 Szczecin

tel. 91 4 333 504, fax 91 4 489 541


Kierownik organizacyjny, tel. 501 55 36 37 i 91 48 777 23


https://olimpiadawiedzyozywieniu.pl/

e-mail: [email protected]