2023.01.31 @ 16:52

Nowy adres Komitetu G³ównego:


    Komitet G³ówny Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu

    ul. Sowiñskiego 3

    70-236 Szczecin


Numery telefonów:

    Kierownik organizacyjny: 501 55 36 37 lub (91) 487 77 23

    Ksiêgowa olimpiady: (91) 433 35 04 wew. 123

    Faks: (91) 448 95 41

    e-mail: [email protected] lub [email protected]

    oraz do koñca tej edycji olimpiady [email protected]