Aktualnosci 13


2022.03.14 @ 00:12

Wszystko przygotowane, czekamy w go¶cinnym Zespole Szkó³ Gastronomicznych w Bydgoszczy na przybycie uczestników, opiekunów i go¶ci VI fina³u Olimpiady.


Zapraszamy tak¿e na bie¿±c± relacjê z fina³u – http://olimpiada.zce.szczecin.pl/final.