Zbiór zadañ i pytañZbiór zadañ i pytañ z Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci z lat 2009-2014

Gawêcki J., Czarnociñska J., Korczak J., Kulczak M.


Ksi±¿ka zawiera pytania oraz zadania (wraz z odpowiedziami) z etapów okrêgowych i centralnych Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci z lat 2009-2014.Zbiór zadañ i pytañ z Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu z lat 2004-2008

Gawêcki J., Czarnociñska J., Korczak J., Kulczak M.


Ksi±¿ka zawiera pytania oraz zadania (wraz z odpowiedziami) z etapów okrêgowych i centralnych Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu z lat 2004-2008.

Zbiory mo¿na nabyæ w sklepie internetowym Wydawnictwa Format-AB – www.format-ab.com.pl


Kontakt do wydawnictwa:


     Wydawnictwo FORMAT-AB s.c.

     tel./fax. (22) 446 59 08

     email: [email protected]