UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW

OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

(dotyczące zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na wyższe uczelnie)


Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień w kwestii uprawnień prosimy przed złożeniem dokumentów zasięgnąć informacji w dziekanatach uczelni, które prowadzą wyżej wymienione kierunki studiów. Wcześniej należy poniższe informacje sprawdzić na stronach internetowych uczelni

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

  • Laureaci i finaliści stopnia centralnego przyjmowani są na wybrany przez siebie kierunek studiów w pierwszej kolejności, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przewidzianego dla tego kierunku studiów.
 • Akademia Morska w Gdyni

  • Laureaci i finaliści stopnia centralnego przyjmowani są na wszystkie kierunki (specjalności) prowadzone w AM bez konkursu świadectw jeżeli spełnią warunki zdrowotne studiowania w Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Akademia Morska w Szczecinie

  • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.
 • Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 • • Laureaci i finaliści stopnia centralnego
  Kierunek: fizjoterapia*, dietetyka, techniki dentystyczne**, elektroradiologia i zdrowie środowiskowe w przypadku kierunków oznaczonych gwiazdką obowiązuje dodatkowy egzamin
  sprawdzający umiejętności – pływanie*/modelarstwo**

 • Politechnika Gdańska

  • Laureaci i finaliści stopnia centralnego
  Kierunek: biotechnologia, chemia.
 • Politechnika Koszalińska

  • Laureaci i finaliści stopnia centralnego
  Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka, technika rolnicza
  i leśna.
 • Politechnika Łódzka

  • Laureaci i finaliści stopnia centralnego.
  Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka.
 • Politechnika Radomska

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych.
  Kierunek: fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja.
 • Politechnika Rzeszowska

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych
  Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistyka,
  stosunki międzynarodowe i zarządzanie.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  • Laureaci eliminacji centralnych.
  Kierunek: dietetyka, bezpieczeństwo żywności, gastronomia i hotelarstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, żywienie człowieka i ocena żywności.
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych otrzymują maksymalną liczbę punktów z biologii przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z obowiązującą uchwałą Senatu.
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  • W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia uwzględniane są osiągnięcia kandydatów w olimpiadach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Każdej olimpiadzie branej pod uwagę
  w rekrutacji odpowiada jeden z 19 przedmiotów kwalifikacyjnych. Dla naszej olimpiady jest to biologia.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  • Laureaci eliminacji centralnych.
  Kierunek: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych.
  Kierunek: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.
  Laureaci otrzymują maksymalną liczbę punktów z biologii zgodnie z obowiązującą uchwałą Senatu AE w sprawie i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia (tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty).
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych.
  Kierunek: biologia, inżynieria środowiska.
 • Uniwersytet Łódzki

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych.
  Kierunek: wszystkie kierunki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, studia regionalne, gospodarka przestrzenna; MSM-P; MSM-P; Filia UŁ-turystyka i rekreacja.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych uzyskują 100% punktów z biologii na poniższe kierunki:
  Kierunek: techniki dentystyczne, kosmetologia i wszystkie kierunki na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych uzyskują 100% punktów z biologii.
  Kierunek: dietetyka.
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych.
  Kierunek: dietetyka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych.
  Kierunek: bezpieczeństwo żywności, dietetyka, technologia żywności
  i żywienie człowieka.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych
  Kierunek: dietetyka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka,
  • Laureaci eliminacji centralnych.
  Kierunek: ekonomia, finanse i rachunkowość.
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych.
  Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo oraz żywienie człowieka.
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych
  Kierunek: dietetyka, menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa.
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  • Laureaci eliminacji centralnych do 5 miejsca.
  Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności dietetyka.
 • Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych.
  Kierunek: rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka.
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych
  Kierunek: analityka chemiczna i spożywcza, biotechnologia, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, technologia chemiczna, zootechnika.
 • Uniwersytet Szczeciński

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych.
  Wszystkie kierunki realizowane na Wydziale Biologii i Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.
 • Uniwersytet Śląski

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych
  Kierunek: administracja, prawo, przedsiębiorczość, biotechnologia, biologia, ochrona środowiska, nauki o rodzinie i teologia.
  • Laureaci eliminacji centralnych{ Indywidualne Studia Międzyobszarowe.
 • Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych.
  Kierunek: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka,
  technologia chemiczna.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Kierunek: dietetyka, gastronomia – sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka, mikrobiologia.
 • Uniwersytet Warszawski

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych
  Kierunek: praca socjalna, profilaktyka społeczna i racjonalizacja,
  matematyka, socjologia stosowana i antropologia społeczna (laureaci), studia amerykanistyczne, specjalność kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Laureaci do 10 miejsca).
 • Uniwersytet Wrocławski

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych.
  Kierunek: biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych.
  Kierunek: biologia, biotechnologia, mikrobiologia stosowana, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności.
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  • Laureaci i finaliści eliminacji centralnych uzyskują 100% punktów z biologii
  Kierunek: dietetyka, biotechnologia, koordynowana opieka senioralna, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne.