Podstawowe wydatki związane z organizacją Olimpiady pokrywa Ministerstwo Edukacji i NaukiFundatorzy nagród XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla 15 laureatów – ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
 • Wojewoda Zachodniopomorski
 • Prezydent Miasta Szczecin
 • Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecina
 • Zachodniopomorski Kurator Oświaty
 • Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/Szczecin
 • Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie
 • Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
 • Hotel Radisson Blu Szczecin
 • Hotel Novotel Szczecin
 • Hotel Willa Flora Szczecin
 • Hotel Focus Szczecin

Poza tym organizatorów etapu centralnego wspomogli:

 • Rajski Ogród – Centrum Ogrodnicze
 • mgr inż. Wioletta Skuratowicz
 • Park Hotel Szczecin Hotel
 • Hotel Courtyard by Marriott Szczecin