Olimpiada Wiedzy

o Żywieniu i Żywności

Biblioteczka Olimpijska

Seria książek dotyczących tematyki wiodącej

więcej


Zbiór pytań i zadań

Książeczki zawierają testy z zawodów II i III stopnia Olimpiady

więcej


Warto przeczytać

Wybrane artykuły naukowe dotyczące tematyki wiodącej

więcej

Sponsorzy

Podstawowe wydatki związane z organizacją Olimpiady pokrywa Ministerstwo Edukacji i Nauki


Fundatorzy nagród XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla 15 laureatów – ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
 • J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecina
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/Szczecin
 • Zachodniopomorski Kurator Oświaty
 • Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie
 • Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
 • Janina Krajewska emerytowany dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
 • Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

Poza tym organizatorów etapu centralnego wspomogli:

 • Parlament Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • mgr inż. Wioletta Skuratowicz
 • Manufaktura Przysmaków Rybnych w Kołobrzegu
 • Rajski Ogród – Centrum Ogrodnicze