Prywatność i pliki cookies to temat coraz bardziej istotny dla użytkowników internetu. Wiele stron internetowych, w tym także ta, stosuje mechanizmy zbierania danych, a właściwe ich zarządzanie staje się coraz bardziej kluczowe dla ochrony prywatności internautów.

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród danych osobowych zbieranych przez tę aplikację, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: adres e-mail, dane użytkowania i pliki cookie. 

Inne dane osobowe mogą być podane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub za pośrednictwem tekstów informacyjnych wyświetlanych jednocześnie z ich zbieraniem. Dane osobowe mogą być wprowadzane dobrowolnie przez użytkownika lub zbierane automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji. Ewentualne wykorzystanie plików cookie lub innych narzędzi śledzących przez tę aplikację lub właścicieli usług trzecich, o ile nie jest inaczej określone, ma na celu identyfikację użytkownika i rejestrowanie jego preferencji w celu zapewnienia usługi związanej z usługą żądaną przez użytkownika. Niewprowadzenie przez użytkownika niektórych danych osobowych może uniemożliwić tej aplikacji świadczenie usług. 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe osób trzecich publikowane lub udostępniane za pośrednictwem tej aplikacji i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazywania lub udostępniania, zwalniając właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich. 

Sposoby i miejsce przetwarzania zbieranych danych 

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieżenie nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnianiu, modyfikacji lub zniszczeniu danych osobowych. Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i/lub teleinformatycznych, zgodnie z odpowiednimi procedurami i logiką bezpośrednio związaną z celami wskazanymi w niniejszym dokumencie. Poza administratorem, w niektórych przypadkach dostęp do danych mogą mieć osoby związane z organizacją strony (personel administracyjny, handlowy, marketingowy, prawny, administratorzy systemów) lub osoby trzecie (takie jak dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowani, jeśli to konieczne, przez administratora jako Przetwarzający. Aktualna lista Przetwarzających zawsze może zostać uzyskana od Administratora. 

Miejsce przetwarzania 

Dane są przetwarzane w siedzibach Administratora oraz w każdym innym miejscu, gdzie osoby zaangażowane w przetwarzanie są zlokalizowane. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Administratorem. 

Czas przetwarzania 

Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania usługi wymaganej przez użytkownika lub wymaganej do celów opisanych w tym dokumencie, a użytkownik może zawsze poprosić o zaprzestanie przetwarzania lub usunięcie danych.

Cele przetwarzania zbieranych danych 

Dane użytkownika są zbierane w celu umożliwienia aplikacji świadczenia swoich usług, a także w celu kontaktowania się z użytkownikiem, zarządzania feedami RSS, przeprowadzania statystyk, zarządzania adresami i wysyłania wiadomości e-mail oraz interakcji z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi.

Jakie dane osobowe są kolekcjonowane i dlaczego 

Strony internetowe zazwyczaj gromadzą dane osobowe takie jak adres IP, dane nawigacyjne, a także dane przekazywane przez użytkowników, na przykład w przypadku wysyłania wiadomości e-mail. Zebrane dane są wykorzystywane do celów statystycznych i funkcjonowania serwisu, a także w celu zapewnienia lepszej jakości usług i weryfikacji działań podejmowanych przez użytkowników.

Komentarze  

Kiedy użytkownicy zostawiają komentarze na stronie, zbieram dane wprowadzone w formularzu komentarza oraz adres IP użytkownika oraz ciąg identyfikujący przeglądarkę, aby pomóc w wykrywaniu spamu. 

Anonimowy ciąg utworzony na podstawie adresu e-mail użytkownika (tzw. hash) może być przekazywany do usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy użytkownik z niej korzysta. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza, jego profilowe zdjęcie jest widoczne publicznie w kontekście komentarza.

Formularz kontaktowy

Na stronie internetowej znajdują się formularze kontaktowe, które zostały dodane za pomocą wtyczki Contact Form 7. Za pomocą tych formularzy umożliwiam potencjalnym klientom kontakt ze mną w celu realizacji zleceń. Wymagane dane to imię, nazwisko i adres e-mail: są one wykorzystywane wyłącznie do korespondencji związanej z żądaną przez użytkownika działalnością. 

Pliki cookies  

Jeśli zostawisz komentarz na stronie, możesz wybrać zapisanie swojego imienia, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookie. Są one dla Twojej wygody, abyś nie musiał ponownie wprowadzać swoich danych podczas pisania kolejnych komentarzy. Te pliki cookie będą przechowywane przez rok. 

Zawartość osadzona z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.) pochodzące z innych stron internetowych. Osadzone treści z innych stron internetowych zachowują się tak samo, jakby odwiedzający odwiedzili te strony. 

Te strony internetowe mogą zbierać dane na Twój temat, używać plików cookie, integrować dodatkowe śledzenie przez strony trzecie oraz monitorować interakcję z tą osadzoną treścią, w tym śledzenie Twojej interakcji z tą osadzoną treścią, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie internetowej. 

Analityka 

Ta strona wykorzystuje ANONIMIZOWANY Google Analytics: pliki cookie analityczne są uważane za techniczne, jeśli są używane wyłącznie w celach optymalizacji, a adresy IP użytkowników są anonimowe. Informujemy użytkownika, że ta strona korzysta z bezpłatnej usługi Google Analytics. 

Przypominamy, że dane są używane wyłącznie w celu uzyskania informacji o najczęściej odwiedzanych stronach, liczbie odwiedzających, danych agregowanych o wizytach według systemu operacyjnego, przeglądarki itp. Te parametry są przechowywane na serwerach Google, które przestrzegają zasad prywatności zgodnie z tymi wytycznymi. 

W jaki sposób Twoje dane są chronione

WordPress jako system zarządzania treścią nie udostępnia danych nikomu. To samo dotyczy wiadomości e-mail wysłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Ta strona wybrała Siteground jako usługę hostingową, która chroni dane osobowe certyfikatem SSL i nie używa systemów profilowania ani remarketingu. 

Jak długo przechowywane są Twoje dane 

Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane będą przechowywane na czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznać i zatwierdzać ewentualne komentarze follow-up zamiast trzymać je w kolejce moderacji. 

Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również ich dane osobowe, które podali w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą w każdej chwili zobaczyć, zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe (oprócz swojej nazwy użytkownika, którą nie mogą zmienić). Administratorzy strony internetowej również mogą zobaczyć i zmieniać te informacje. 

Jakie masz prawa do swoich danych 

Jeśli masz konto na tej stronie lub zostawiłeś/aś komentarz, możesz poprosić o otrzymanie pliku z wyeksportowanymi danymi osobowymi, które posiadamy na Twój temat, w tym danych, które nam przekazałeś/aś. Możesz również poprosić o usunięcie wszystkich danych osobowych dotyczących Ciebie. Nie dotyczy to jednak danych, które musimy przechowywać ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa. 

Gdzie przesyłamy Twoje dane 

Komentarze odwiedzających mogą być sprawdzane za pośrednictwem usługi wykrywania spamu. 

COOKIES 

Informacja zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla odwiedzających tę stronę i korzystających z usług oferowanych przez nią, z wyłączeniem linków zewnętrznych. Dane zbierane za pośrednictwem tej strony internetowej dzielą się na: 

Dane nawigacyjne 

Do tej kategorii danych należą adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów i inne parametry związane z protokołem http oraz systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika. 

Te dane są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych statystycznych informacji o korzystaniu ze strony oraz do kontroli jej prawidłowego funkcjonowania, a po przetworzeniu są natychmiast usuwane. Dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych na szkodę strony: o ile ta sytuacja wystąpi, dane kontaktowe nie są przechowywane dłużej niż siedem dni. 

Dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika 

Opcjonalne, jawne i dobrowolne przesłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie skutkuje następnym pozyskaniem adresu nadawcy, który jest potrzebny do odpowiedzi na prośby oraz ewentualnymi innymi danymi osobowymi wpisanymi w liście. 

Ciasteczka (cookies) 

Ciasteczka to fragmenty informacji, które strona internetowa umieszcza w Twoim urządzeniu podczas odwiedzania strony. Mogą one umożliwić przesyłanie informacji między stroną internetową a Twoim urządzeniem, a między Twoim urządzeniem a innymi stronami działającymi na naszą rzecz lub prywatnie, zgodnie z odpowiednimi zasadami ochrony prywatności. 

Strona internetowa nie zbiera żadnych danych osobowych użytkowników w tym celu. Nie używamy ciasteczek do przesyłania informacji o charakterze osobistym, ani nie używamy żadnych stałych ciasteczek ani systemów śledzenia użytkowników. 

Przypominamy, że użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć działanie ciasteczek lub zostać poinformowany o ich otrzymaniu i odmówić zgody na ich przesłanie poprzez konfigurację swojej przeglądarki. 

Z wyjątkiem automatycznie zbieranych danych nawigacyjnych, przekazanie innych informacji za pomocą formularzy lub e-maili jest dobrowolne i spontaniczne, a brak ich przesłania może skutkować jedynie brakiem zadowolenia z ewentualnych żądań. 

Miejsce przechowywania danych to serwer dostawcy, który hostuje tę stronę, z wyjątkiem ciasteczek, które są przechowywane w Twoim komputerze. 

Cookie Analytics 

Blog wykorzystuje anonimowy Google Analytics: cookie analityczne są uważane za techniczne, jeśli są używane wyłącznie w celach optymalizacji, a adresy IP użytkowników są anonimizowane. Informujemy użytkownika, że ta strona wykorzystuje bezpłatną usługę Google Analytics. 

Przypominamy, że dane są wykorzystywane wyłącznie do uzyskiwania informacji na temat najczęściej odwiedzanych stron, liczby odwiedzających, danych agregowanych dotyczących odwiedzin według systemu operacyjnego, przeglądarki itp. Parametry te są przechowywane na serwerach Google, który przestrzega zasad prywatności określonych w tych wytycznych.