Komitet Główny

Skład Komitetu Głównego:

 • Przewodniczący:

  dr n. med. Adam Grzegrzółka
  dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
 • Honorowy przewodniczący:

  prof. dr hab., dr hc. multi Jan Gawęcki
  emerytowany nauczyciel akademicki Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Zastępca przewodniczącego:

  prof. dr hab. Danuta Górecka
  nauczyciel akademicki Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska
  kierownik Zakładu Chemii Medycznej, dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej
  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Kierownik organizacyjny:

  mgr inż. Halina Limanówka
  doradca metodyczny specjalności gastronomicznej – na emeryturze
 • Zastępca kierownika organizacyjnego:

  mgr inż. Bogusława Pęciak
  nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
 • Sekretarz naukowy:

  prof. dr hab. Józef Korczak
  emerytowany nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Katarzyna Janda-Milczarek
  nauczyciel akademicki Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki

  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  dr hab. Anna Jędrusek-Golińska
  nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Członkowie:

  prof. dr hab. inż. Jan Udała
  członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, kierownik Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

  dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy
  nauczyciel akademicki w Katedrze Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie

  prof. UPP dr hab. Joanna Suliburska
  nauczyciel akademicki w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk prof. ZUT
  prodziekan ds. kształcenia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt,
  adiunkt w Zakładzie Biostatystyki Katedry Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

  dr inż. Małgorzata Kulczak
  adiunkt w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu

  mgr inż. Marcin Cylwik
  nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja
  w Szczecinie

  mgr inż. Piotr Przybylski
  auczyciel mianowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja
  w Szczecinie

  dr n. med. inż. Karolina Jakubczyk
  asystent w Katedrze i Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki
  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 • Członek honorowy:

  mgr Edward Pokora
  były dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

  mgr inż. Janina Krajewska
  były dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w SzczecinieUwagi, sugestie i wnioski w sprawach programowych, i organizacyjnych Olimpiady

należy przesyłać na adres:


KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI


ul. Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin

tel. 91 433 35 04, fax 91 448 95 41


Kierownik organizacyjny, tel. 501 55 36 37 i 91 487 77 23


https://olimpiadawiedzyozywieniu.pl/

e-mail: [email protected]