Olimpiada Wiedzy

o Żywieniu i Żywności

Biblioteczka Olimpijska

Seria książek dotyczących tematyki wiodącej,
wydawana prawie z każdą kolejną edycją Olimpiady

więcej


Zbiór pytań i zadań

Książki zawierają pytania oraz zadania z etapów okręgowych i centralnych Olimpiady z lat 2009-2014
i 2004-2008

więcej

Komitet Główny

Skład Komitetu Głównego:

 • Przewodniczący:
  prof. dr hab. Danuta Górecka - nauczyciel akademicki Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Honorowy przewodniczący:
  prof. dr hab., dr hc. multi Jan Gawęcki - emerytowany nauczyciel akademicki Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Zastępca przewodniczącego:
  prof. dr hab. Józef Korczak - nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr hab. Jolanta Czarnocińska - prodziekan ds. studiów, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, nauczyciel akademicki w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Kierownik organizacyjny:
  mgr inż. Halina Limanówka - doradca metodyczny specjalności gastronomicznej - na emeryturze
 • Zastępca kierownika organizacyjnego:
  mgr inż. Bogusława Pęciak - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
 • Sekretarz naukowy:
  dr inż. Grzegorz Galiński - nauczyciel akademicki w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr Anna Jędrusek-Golińska - nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Członkowie:
  dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy - nauczyciel akademicki w Katedrze Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie
  dr hab. Joanna Suliburska - nauczyciel akademicki w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  dr inż. Małgorzata Kulczak - adiunkt w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu
  dr inż. Ewa Niedźwiedzka - nauczyciel akademicki w Katedrze Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  dr n. med. Adam Grzegrzółka - wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, sekretarz Komisji Okręgowej w Szczecinie
  mgr Małgorzata Dembska - dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
  mgr inż. Janina Krajewska - dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
  mgr inż. Marcin Cylwik - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 6
  im. Mikołaja Reja w Szczecinie
  mgr inż. Anna Derbis - wicedyrektor w Zespołu Szkół Gastronomicznych im. K. Libelta w Poznaniu i sekretarz Komisji Okręgowej w Poznaniu
  mgr inż. Ewa Superczyńska - dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

 • Członek honorowy:
  mgr Edward Pokora - były dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie
Uwagi, sugestie i wnioski w sprawach programowych, i organizacyjnych Olimpiady
należy przesyłać na adres:
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

ul. Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin
tel. 91 433 35 04, fax 91 448 95 41

Kierownik organizacyjny, tel. 501 55 36 37 i 91 487 77 23

http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/
e-mail: poczta@olimpiadawiedzyozywieniu.pl