Olimpiada Wiedzy

o Żywieniu i Żywności

Biblioteczka Olimpijska

Seria książek dotyczących tematyki wiodącej,
wydawana prawie z każdą kolejną edycją Olimpiady

więcej


Zbiór pytań i zadań

Książki zawierają pytania oraz zadania z etapów okręgowych i centralnych Olimpiady z lat 2009-2014
i 2004-2008

więcej

Informacja dotycząca etapu centralnego XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności pobierz

Wzór zgłoszenia i protokół

 • Zgłoszenie szkoły do Olimpiady pobierz
 • Protokół z eliminacji szkolnych pobierz

Zwrot kosztów podróży

Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje okręgowe 2019r.:

Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje okręgowe (i z powrotem) może nastąpić:
 • Na podstawie biletów – zniżka 37%, kl. 2, pociąg Regio, Inter Regio i TLK, w przypadku ich braku również Intercity lub autobus.
  Nie należy łączyć biletów uczestników z biletami innych osób.
  Na odwrocie biletu napisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika lub uczestników gdy dotyczy dwójki uczniów.
  *Zachowane bilety razem z wypełnionym formularzem, wysłać na adres Komitetu Głównego do dnia 21 stycznia 2019 r.
 • Na podstawie faktury – w przypadku kiedy z tej samej (lub pobliskiej) miejscowości jadą na eliminacje okręgowe uczniowie z więcej niż jednej szkoły, istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży uczestników wynajętym środkiem lokomocji np. busem.
  Koszt przejazdu dla jednej osoby nie powinien być wyższy niż zakup uczniowskich biletów PKP, wymienionych w pkt. 1.