Olimpiada Wiedzy

o Żywieniu i Żywności

Biblioteczka Olimpijska

Seria książek dotyczących tematyki wiodącej,
wydawana prawie z każdą kolejną edycją Olimpiady

więcej


Zbiór pytań i zadań

Książki zawierają pytania oraz zadania z etapów okręgowych i centralnych Olimpiady z lat 2009-2014
i 2004-2008

więcej

Informacja dotycząca etapu centralnego XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności pobierz

Wzór zgłoszenia i protokół

  • Zgłoszenie szkoły do Olimpiady pobierz
  • Protokół z eliminacji szkolnych pobierz

Zwrot kosztów podróży

Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje centralne 2019r.:

Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje centralne (i z powrotem) może nastąpić:
  • Na podstawie biletów – zniżka 37%, kl. 2, pociąg Regio, Inter Regio i TLK, w przypadku ich braku również Intercity lub autobus.
    Nie należy łączyć biletów uczestników z biletami innych osób.
    Na odwrocie biletu napisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika lub uczestników gdy dotyczy dwójki uczniów.
    *Zachowane bilety razem z wypełnionym formularzem, wysłać na adres Komitetu Głównego do dnia 12 kwietnia 2019 r.
  • Na podstawie faktury – w przypadku kiedy z tej samej miejscowości lub województwa jadą na eliminacje centralne uczniowie z kilku szkół, istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży uczestników wynajętym środkiem lokomocji np. busem. Koszt przejazdu dla jednej osoby nie może być wyższy niż zakup uczniowskich biletów PKP, wymienionych w pkt. I. W przypadku wyboru takiej formy podróży należy skontaktować się z kierownikiem organizacyjnym Haliną Limanówką, tel. 501553637; e-mail: poczta@olimpiadawiedzyozywieniu.pl