Informator o XXVI Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności

pobierz

Program XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

pobierz

Regulamin XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

pobierz


Terminarz

 • Do 30 czerwca 2021 r. – zamieszczenie na stronie www wytycznych do kolejnej edycji Olimpiady.
 • Do 30 września 2021 r. – zgłoszenie do właściwego Okręgu udziału szkoły w Olimpiadzie.
 • Do 5 października 2021 r. zgłoszenie przez Komisje Okręgową do Komitetu Głównego gotowości przeprowadzenia zawodów II stopnia.
 • I etap (szkolny) – II dekada października 2021.
 • W ciągu siedmiu dni od zakończenia eliminacji szkolnych właściwe komisje przesyłają protokół do Komisji Okręgowej.
 • II etap (okręgowy) – 3 grudnia 2021r.

  Komisja Okręgowa, po zakończeniu eliminacji okręgowych pakuje karty odpowiedzi wraz z protokołem w bezpieczną kopertę i w ciągu
  24 godzin wysyła przesyłkę do Komitetu Głównego
 • Kwalifikacja do etapu centralnego przed 31 grudnia 2021 r.
 • III etap (centralny) – 17-19 marca 2022 r.

Opóźnienia w przesłaniu dokumentacji do Komisji Okręgowej mogą być przyczyną wykluczenia szkoły z uczestnictwa w Olimpiadzie.