Olimpiada Wiedzy

o Żywieniu i Żywności

Biblioteczka Olimpijska

Seria książek dotyczących tematyki wiodącej,
wydawana prawie z każdą kolejną edycją Olimpiady

więcej


Zbiór pytań i zadań

Książki zawierają pytania oraz zadania z etapów okręgowych i centralnych Olimpiady z lat 2009-2014
i 2004-2008

więcej

Program XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności Szczecin 28 – 30 marca 2019 r.

pobierz

Informator o XXIII Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności na rok szkolny 2018/2019

pobierz

Regulamin, program i harmonogram XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

pobierz


Terminarz

 • Do 10 września 2018 r. - przekazanie Okręgom i szkołom wytycznych do kolejnej edycji Olimpiady.
 • Do 10 października 2018 r. - zgłoszenie do właściwego Okręgu udziału szkoły w Olimpiadzie.
 • Do końca października zgłoszenie przez Komisje Okręgową do Komitetu Głównego gotowości przeprowadzenia zawodów II stopnia.
 • I etap (szkolny) - listopad (I dekada) 2018 r.
 • W ciągu siedmiu dni od zakończenia eliminacji szkolnych właściwe komisje przesyłają protokół do Komisji Okręgowej.
 • II etap (okręgowy) - 11 stycznia 2019 r.
 • W ciągu pięciu dni od zakończeniu II etapu Komisje Okręgowe przesyłają dokumentację do Komitetu Głównego Olimpiady.
 • III etap (centralny) - 28-30 marca 2019 r.
Opóźnienia w przesłaniu dokumentacji do Komisji Okręgowej mogą być przyczyną wykluczenia szkoły z uczestnictwa w Olimpiadzie.Tematyka wiodąca

"Produkty mleczne - technologia i rola w żywieniu"

 • Początki wykorzystania mleka i przetworów z mleka w żywieniu człowieka.
 • Pozyskiwanie, skład i jakość mleka.
 • Biopreparaty stosowane w mleczarstwie.
 • Rodzaje produktów mleczarskich w Polsce i na świecie.
 • Mleko spożywcze i śmietanka oraz koncentraty mleka.
 • Mleko fermentowane i śmietana.
 • Masło i produkty masłopodobne.
 • Sery podpuszczkowe, twarogowe i topione.
 • Desery mleczne i lody.
 • Serwatka i kierunki jej wykorzystania.
 • Potrawy z mleka i produktów mleczarskich.
 • Wartość odżywcza produktów mlecznych.
 • Rola produktów mleczarskich w żywieniu ludzi zdrowych i chorych.
 • Preparaty zastępujące mleko kobiece, w tym mleka modyfikowane.


Literatura

LITERATURA DOTYCZĄCA TEMATYKI WIODĄCEJ

 • Czarnecka-Skubina E. (red.): Technologia gastronomiczna. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2016.
 • Czapski J., Górecka D.(red.): Żywność prozdrowotna. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań, 2014.
 • Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Gawęcki J. (red.): Białka w żywności i żywieniu. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Gawęcki J. (red.): Prawda o tłuszczach, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1996.
 • Gawęcki J., Krejpcio Z. (red.): Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Wyd. UP w Poznaniu, 2014.
 • Gawęcki J., Pikul J., (red.): Produkty mleczne. Technologia i rola w żywieniu człowieka. Wyd. UP w Poznaniu, 2018.
 • Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie u progu i u schyłku życia. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. Naukowe PWN , Warszawa 2011.
 • Górecka D., Limanówka H., Superczyńska E., Żylińska-Kaczmarek M.: Żywienie i usługi gastronomiczne. Część I II. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Wyd. Format AB, Warszawa 2015.
 • Praca zbiorowa: Kucharz gastronom, Vademecum. Rea, Warszawa 2004.
 • Szajewska H., Horwath A. (red.): Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
 • Ziajka S. (red.): Mleczarstwo. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2008.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA Z ZAKRESU GASTRONOMII, ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

 • Drewniak E., Drewniak T.: Mikrobiologia żywności. WSiP, Warszawa 2015
 • Dubert F., Kozik R., Krawczyk S., Kula A., Marko-Worłowska M., Zamachowski W.: Biologia na czasie 2. (zakres rozszerzony). Nowa Era, Warszawa 2015.
 • Dubert F., Jurgowiak M., Marko-Worłowska M., Zamachowski W.: Biologia na czasie 3. (zakres rozszerzony). Nowa Era, Warszawa 2015.
 • Górecka D., Limanówka H., Superczyńska E., Żylinska-Kaczmarek M.: Żywienie i usługi gastronomiczne. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część I. Wyd. Format AB, Warszawa 2015.
 • Górecka D., Limanówka H., Superczyńska E., Żylińska-Kaczmarek M.: Żywienie i usługi gastronomiczne. Część III. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Wyd. Format AB, Warszawa 2016.
 • Guzik M., Jastrzębska E., Kozik R., Matuszewska R., Pyłka-Gutowska E., Zamachowski W.: Biologia na czasie 1. (zakres rozszerzony). Nowa Era, Warszawa 2015.
 • Jarosz M.: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2016, 43, 2, 77-84.
 • Kmiołek A.: Organizacja produkcji gastronomicznej. WSiP, Warszawa 2015.
 • Kmiołek A., Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności. WSiP, Warszawa 2013.
 • Kmiołek A., Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Część 1 i 2. WSiP, Warszawa 2013.
 • Kołłajtis-Dołowy A., Kozłowska K., Pietruszka B.: Żywienie i usługi gastronomiczne Część VI. Zasady żywienia. Wyd. Format AB, Warszawa 2017.
 • Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005.
 • Kunachowicz A., Nadolna I., Sińska B., Turlejska H.: Zasady żywienia. Planowanie i ocena, WSiP, Warszawa 2013.
 • Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J.: To jest chemia 1. (zakres rozszerzony). Chemia ogólna i nieorganiczna. Nowa Era, Warszawa 2015.
 • Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J.: To jest chemia 2. (zakres rozszerzony). Chemia organiczna. Nowa Era, Warszawa 2014.
 • Szajna R,. Ławniczak D.: Usługi gastronomiczne. WSiP, Warszawa 2015.
 • Zalewski S. (red.): Podstawy technologii gastronomicznej, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

LITERATURA NIEOBOWIĄZKOWA DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH I STOSOWANYCH ASPEKTÓW ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

 • Brzozowska A., Gawęcki J. (red.): Woda w żywieniu i jej źródła. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Brzozowska A. (red.): Składniki mineralne w żywieniu człowieka, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1999.
 • Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 • Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.): Towaroznawstwo produktów spożywczych. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Garnecka-Wrzosek B.: Usługi żywieniowe w hotelarstwie, Wyd. WSiP, Warszawa 2013.
 • Gawęcki J., Baryłko-Piekielna N. (red.): Zmysły a jakość żywności i żywienia, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Gawęcki J., Czarnocińska J., Kulczak M.: Test do sprawdzania i oceny wiedzy żywieniowej „GAROTA”, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Gawęcki J., Jeszka J. (red.): Energia w żywności i żywieniu. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Gawęcki J., Czarnocińska J., Korczak J., Kulczak M.: Zbiór zadań i pytań z Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności z lat 2009-2014. Format AB, Warszawa 2014.
 • Gawęcki J., Korczak J., Czarnocińska J. Kulczak M.: Zbiór zadań i pytań z Olimpiady Wiedzy o Żywieniu z lat 2004-2008, Format AB, Warszawa, 2008.
 • Gawęcki J.(red.): Ewolucja na talerzu. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2014.
 • Gawęcki J., Libudzisz Z. (red.): Mikroorganizmy w żywności i w żywieniu. Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Gawęcki J. (red.): Witaminy, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 2000.
 • Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T (red).: Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Gawęcki J. (red.): Współczesna wiedza o węglowodanach, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1998.
 • Gawęcki J., Obuchowski W. (red.): Produkty zbożowe. Technologia i rola w żywieniu. Wyd. UP w Poznaniu, 2016.
 • Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności. WN-T, Warszawa 2004.
 • Sikorski Z.E (red.): Chemia żywności, WN-T, Warszawa 2002.
 • Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W.: Biologia. Wyd. Multico, Warszawa 2014.
 • Szajna R., Ławniczak D. : Obsługa kelnerska. Część 1 i 2. WSiP, Warszawa 2014.

Czasopisma

 • Przemysł Spożywczy
 • Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 • Problemy Higieny i Epidemiologii
 • Żywienie Człowieka i Metabolizm
 • Przegląd Gastronomiczny
 • Przemysł Mleczarski