Olimpiada Wiedzy

o Żywieniu i Żywności

Biblioteczka Olimpijska

Seria książek dotyczących tematyki wiodącej,
wydawana prawie z każdą kolejną edycją Olimpiady

więcej


Zbiór pytań i zadań

Książki zawierają pytania oraz zadania z etapów okręgowych i centralnych Olimpiady z lat 2009-2014
i 2004-2008

więcej

Regulamin i program eliminacji centralnych
XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności


Program eliminacji centralnych XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
pobierz programZwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje centralne


pobierz formularz

Zwrot kosztów podróży uczestników na eliminacje centralne (i z powrotem) może nastąpić:

 • Na podstawie biletów – zniżka 37%, kl. 2, pociąg TLK i Inter Regio, w przypadku ich braku również ekspres Intercity lub autobus. Nie należy łączyć biletów uczestników z biletami innych osób.
  • Na odwrocie biletu napisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika lub uczestników gdy dotyczy dwójki uczniów.
  • Bilety razem z wypełnionym formularzem, wysłać na adres Komitetu Głównego do dnia 9 kwietnia 2018 r.
 • Na podstawie faktury – w przypadku kiedy z tej samej miejscowości lub województwa jadą na eliminacje centralne uczniowie z kilku szkół, istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży uczestników wynajętym środkiem lokomocji np. busem.
  Koszt przejazdu dla jednej osoby nie może być wyższy niż zakup uczniowskich biletów PKP, wymienionych w pkt. I.
  W przypadku wyboru takiej formy podróży należy skontaktować się z kierownikiem organizacyjnym Haliną Limanówką,
  tel. 501553637; e-mail: poczta@olimpiadawiedzyozywieniu.pl  Informacja dotycząca etapu centralnego
  XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności


  Eliminacje centralne odbędą się w dniach 22 – 24 marca 2018 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Elsnera 5
  Przyjazd uczestników do Lublina w godzinach popołudniowych w dniu 22 marca br. na Dworzec Główny PKP lub PKS. Istnieje możliwość zgłoszenia się w miejscu noclegu (Dom Spotkań Caritas Archidiecezji Lubelskiej Dąbrowica 130A, 21-008 Tomaszowice) od godz. 13:00 lub bezpośredniego przyjazdu do szkoły, ul. Elsnera 5 od godz. 16.00. W przypadku zgłoszenia się uczestników wraz z opiekunami w Dąbrowicy będzie istniała konieczność przejazdu do szkoły komunikacją miejską. Po spotkaniu organizacyjnym w szkole autokar odwiezie wszystkich uczestników wraz z opiekunami do miejsca noclegu w Dąbrowicy. W kolejnych dniach przejazd dla uczestników i ich opiekunów zapewnia organizator.
  1. Dnia 22.03.2018 r. (tj. czwartek): kolacja w godzinach 18.00 – 20.00, spotkanie organizacyjne o godzinie 20.00.
  2. Zakończenie Olimpiady o godz. 12.30 dnia 24 marca 2018 r. Nie przewiduje się wcześniejszego wydawania zaświadczeń, dyplomów i nagród.
  3. Szczegółowy program eliminacji centralnych zamieścimy 10 marca br. na naszej stronie www: http://olimpiadawiedzyozywieniu.pl/
  4. Koszty zakwaterowania, wyżywienia uczestników pokrywa organizator olimpiady.
  5. Koszty podróży uczestników (zniżka 37%, kl. 2, pociąg TLK, InterRegio, a w przypadku braku innego pociągu również ekspres InterCity) pokrywa organizator olimpiady. Należy zachować bilety, po powrocie wypełnić formularz, załączyć bilety i wysłać na adres Komitetu Głównego, tylko wtedy nastąpi zwrot kosztów podróży. Dla większej liczby uczestników z tej samej miejscowości istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży wynajętym środkiem lokomocji np. busem. Informacje na naszej stronie www.
  6. Koszty uczestnictwa oraz koszty podróży opiekuna pokrywa delegująca szkoła. Przewiduje się obecność tylko jednego opiekuna z danej szkoły, bez względu na ilość zakwalifikowanych uczniów. W przypadku gdy do finału zakwalifikowano uczniów kilku szkół z tej samej miejscowości chcąc ograniczyć koszty opieki nad uczestnikami finału proponujemy porozumienie między szkołami, aby jeden nauczyciel sprawował opiekę nad uczniami z tych szkół.
  7. Kwotę 200,00 złotych na pokrycie kosztów pobytu opiekuna (noclegi i wyżywienie) należy wpłacić do dnia 15 marca br. na konto współorganizatora olimpiady:
  Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Elsnera 5, 20-854 Lublin
  Bank PEKAO SA 391240 1503 1111 0010 0167 4957
  8. Pisemnego zgłoszenia nauczyciela/opiekuna, który przyjedzie do Lublina należy dokonać na załączonym druku (zał. 1) do dnia 25 lutego 2018 r. na adres:
  Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
  ul. Gen. Sowińskiego 3
  70-236 Szczecin
  *Aby uniknąć pomyłek w dokumentacji i wydawanych zaświadczeniach prosimy o wypełnienie przez ucznia zakwalifikowanego do zawodów III stopnia załączonej ankiety (zał.2) i odesłanie jej razem ze zgłoszeniem opiekuna.
  9. Uczestnicy etapu centralnego Olimpiady muszą posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną.
  10. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem zawodów III stopnia (Informator OWoŻiŻ na rok szkolny 2017/2018 – str. 9-10, paragraf 4.2.5).
  11. Dodatkowych informacji udzieli Halina Limanówka – kierownik organizacyjny Olimpiady, e-mail: poczta@olimpiadawiedzyozywieniu.pl lub telefon 501553637 lub 91 4877723.  INFORMACJE O LOKALIZACJI SZKOŁY i miejscu noclegów


  Dojazd do szkoły ul. Elsnera 5
  Dojazd z Dworca PKP Lublin Główny przystanek Dworzec Główny PKP 02 autobusem nr 13 w kierunku Paderewskiego (link do mapy z przystankiem w okolicach PKP https://www.ztm.lublin.eu/uploads/mapy/pkp.pdf). Przystanek docelowy 01 Młodej Polski przy galerii Auchan. Należy przejść do ronda w kierunku ruchu autobusu. Na wysokości ronda skręcić w lewo i udać się prosto ul. Elsnera ok. 100 m. Szkoła znajduje się po lewej stronie ulicy, wejście od ul. Górskiej. Dojazd z Dworca PKS autobusami nr 29 kierunek Paderewskiego lub 23 kierunek Ikea Kupiecka/ Elizówka Giełda. Początek trasy przystanek Dworzec Główny PKS 02 (link do mapy z przystankiem: https://www.ztm.lublin.eu/uploads/mapy/pks.pdf). Koniec trasy przystanek ul. Żywnego 01.
  Dojazd do miejsca noclegu Dom Spotkań Caritas Archidiecezji Lubelskiej Dąbrowica 130A, 21-008 Tomaszowice
  Dojazd z Dworca PKP Lublin Główny autobusem nr 3 z przystanku Dworzec Główny PKP - Kunickiego 02 w kierunku Dąbrowicy. Przystanek docelowy to przystanek końcowy Dąbrowica. (link do mapy z przystankiem w okolicach PKP https://www.ztm.lublin.eu/uploads/mapy/pkp.pdf) Dojazd z Dworca PKS autobusami nr 10, 18, 31, 57 z przystanku Dworzec Główny PKS 02 do przystanku Ogród Saski z przesiadką na linię nr 3 jadącą w kierunku Dąbrowicy przystanek końcowy. (link do mapy z przystankiem w okolicach PKS https://www.ztm.lublin.eu/uploads/mapy/pks.pdf).  Informator o XXII Olimpiadzie na rok szkolny 2017/2018


  Informator należy pobrać z naszej strony. Zrezygnowaliśmy z jego drukowania i wysyłania do szkół.
  pobierz informator  Regulamin i program


  Regulamin, program i harmonogram Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
  pobierz regulamin  Terminarz

  • Do 10 września 2017 r. - przekazanie Okręgom i szkołom wytycznych do kolejnej edycji Olimpiady.
  • Do 10 października 2017 r. - zgłoszenie do właściwego Okręgu udziału szkoły w Olimpiadzie.
  • Do końca października zgłoszenie przez Komisje Okręgową do Komitetu Głównego gotowości przeprowadzenia zawodów II stopnia.
  • I etap (szkolny) - listopad (I dekada) 2017 r.
  • II etap (okręgowy) - 12 stycznia 2018 r.
  • W ciągu pięciu dni od zakończenia eliminacji I etapu (szkolnego) właściwe komisje przesyłają protokół do Komisji Okręgowej, a po zakończeniu II etapu (okręgowego) do Komitetu Głównego Olimpiady.
  • III etap (centralny) - 22-24 marca 2018 r.
  Opóźnienia w przesłaniu dokumentacji do Komisji Okręgowej mogą być przyczyną wykluczenia szkoły z uczestnictwa w Olimpiadzie.  Tematyka wiodąca

  "Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu"

  • Charakterystyka owoców i warzyw oraz ich przetworów
  • Warzywa i owoce jako układy biologiczne.
  • Charakterystyka głównych gatunków owoców i warzyw jako artykułów żywnościowych i surowców dla przetwórstwa.
  • Charakterystyka owoców dziko rosnących i mało znanych.
  • Produkcja oraz przetwarzanie warzyw i owoców.
  • Systemy zapewniania jakości w produkcji warzyw i owoców.
  • Klasyfikacja i charakterystyka przetworów z warzyw i owoców oraz ich wytwarzanie.
  • Soki, nektary, oraz napoje owocowe i warzywne – przemysłowe metody wytwarzania i badanie autentyczności.
  • Nowoczesne technologie przetwarzania warzyw i owoców.
  • Przygotowanie domowych przetworów z owoców i warzyw.
  • Owoce i warzywa w żywieniu człowieka.
  • Potrawy z owoców i warzyw.
  • Wartość odżywcza i prozdrowotna warzyw i owoców.
  • Rola warzyw i owoców w żywieniu człowieka zdrowego i chorego.


  Literatura

  LITERATURA DOTYCZĄCA TEMATYKI WIODĄCEJ

  • Adamicki F., Czerko Z.: Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka. PWRiL, Poznań, 2002.
  • Czapski J., Górecka D. (red.): Żywność prozdrowotna. Składniki i technologia. Wyd. UP w Poznaniu, 2014.
  • Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. (red.): Towaroznawstwo żywności pochodzenia roślinnego. Wyd. UP w Poznaniu, 2012.
  • Gawęcki J., Czapski J., (red.): Warzywa i owoce – przetwórstwo i rola w żywieniu człowieka. Wyd. UP w Poznaniu, 2017.
  • Gawęcki J., Krejpcio Z. (red.): Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Wyd. UP w Poznaniu, 2014.
  • Górecka D., Limanówka H., Superczyńska E., Żylińska-Kaczmarek M.: Żywienie i usługi gastronomiczne. Część I. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Wyd. Format AB, Warszawa 2015.
  • Jacórzyński B.: Owoce, warzywa i przetwory w naszym jadłospisie. Wyd. Alfa, Warszawa, 1988.
  • Jarczyk A., Płocharski W.: Technologia produktów owocowych i warzywnych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach, 2010.
  • Kozłowska-Wojciechowska M.: Atlas warzyw i owoców. Jem kolorowo. Wyd. Unilever S.A. Warszawa, 2007.
  • Oszmiański J.: Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2002.
  • Recht C., Wetterwald M.F.: Dzikie rośliny, zioła owoce i kwiaty. Wydawnictwo KDC Klub dla Ciebie, 2010.

  LITERATURA OBOWIĄZKOWA Z ZAKRESU GASTRONOMII, ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  • Drewniak E., Drewniak T.: Mikrobiologia żywności. WSiP, Warszawa 2015
  • Dubert F., Kozik R., Krawczyk S., Kula A., Marko-Worłowska M., Zamachowski W.: Biologia na czasie 2. (zakres rozszerzony). Nowa Era, Warszawa 2015.
  • Dubert F., Jurgowiak M., Marko-Worłowska M., Zamachowski W.: Biologia na czasie 3. (zakres rozszerzony). Nowa Era, Warszawa 2015.
  • Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  • Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  • Górecka D., Limanówka H., Superczyńska E., Żylinska-Kaczmarek M.: Żywienie i usługi gastronomiczne. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część II. Wyd. Format AB, Warszawa 2015.
  • Górecka D., Limanówka H., Superczyńska E., Żylińska-Kaczmarek M.: Żywienie i usługi gastronomiczne. Część III. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Wyd. Format AB, Warszawa 2016.
  • Guzik M., Jastrzębska E., Kozik R., Matuszewska R., Pyłka-Gutowska E., Zamachowski W.: Biologia na czasie 1. (zakres rozszerzony). Nowa Era, Warszawa 2015.
  • 10. Jarosz M.: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2016, 43, 2, 77-84.
  • Kmiołek A.: Organizacja produkcji gastronomicznej. WSiP, Warszawa 2015.
  • Kmiołek A., Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności. WSiP, Warszawa 2013.
  • Kmiołek A., Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Część 1 i 2. WSiP, Warszawa 2013.
  • Kołłajtis-Dołowy A., Kozłowska K., Pietruszka B.: Żywienie i usługi gastronomiczne Część VI. Zasady żywienia. Wyd. Format AB, Warszawa 2017.
  • Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005.
  • Kunachowicz A., Nadolna I., Sińska B., Turlejska H.: Zasady żywienia. Planowanie i ocena, WSiP, Warszawa 2013.
  • Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J.: To jest chemia 1. (zakres rozszerzony). Chemia ogólna i nieorganiczna. Nowa Era, Warszawa 2015.
  • Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J.: To jest chemia 2. (zakres rozszerzony). Chemia organiczna. Nowa Era, Warszawa 2014.
  • Szajna R,. Ławniczak D.: Usługi gastronomiczne. WSiP, Warszawa 2015.
  • Zalewski S. (red.): Podstawy technologii gastronomicznej, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

  LITERATURA NIEOBOWIĄZKOWA DOTYCZĄCA PODSTAWOWYCH I STOSOWANYCH ASPEKTÓW ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  • Brzozowska A., Gawęcki J. (red.): Woda w żywieniu i jej źródła. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2008.
  • Brzozowska A. (red.): Składniki mineralne w żywieniu człowieka, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1999.
  • Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
  • Garnecka-Wrzosek B.: Usługi żywieniowe w hotelarstwie, Wyd. WSiP, Warszawa 2013.
  • Gawęcki J. (red.): Białka w żywności i żywieniu. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2003.
  • Gawęcki J., Baryłko-Piekielna N. (red.): Zmysły a jakość żywności i żywienia, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2007.
  • Gawęcki J., Czarnocińska J., Kulczak M.: Test do sprawdzania i oceny wiedzy żywieniowej „GAROTA”, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2012.
  • Gawęcki J., Jeszka J. (red.): Energia w żywności i żywieniu. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2010.
  • Gawęcki J., Czarnocińska J., Korczak J., Kulczak M.: Zbiór zadań i pytań z Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności z lat 2009-2014. Format AB, Warszawa 2014.
  • Gawęcki J., Korczak J., Czarnocińska J. Kulczak M.: Zbiór zadań i pytań z Olimpiady Wiedzy o Żywieniu z lat 2004-2008, Format AB, Warszawa, 2008.
  • Gawęcki J.(red.): Ewolucja na talerzu. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2014.
  • Gawęcki J., Libudzisz Z. (red.): Mikroorganizmy w żywności i w żywieniu. Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006.
  • Gawęcki J. (red.): Prawda o tłuszczach, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1996.
  • Gawęcki J. (red.): Witaminy, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 2000.
  • Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T (red).: Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  • Gawęcki J. (red.): Współczesna wiedza o węglowodanach, Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. AR, Poznań 1998.
  • Gawęcki J., Obuchowski W. (red.): Produkty zbożowe. Technologia i rola w żywieniu. Wyd. UP w Poznaniu, 2016.
  • Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie u progu i u schyłku życia. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2013.
  • Gawęcki J., Roszkowski W.(red.): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  • Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności. WN-T, Warszawa 2004.
  • Sikorski Z.E (red.): Chemia żywności, WN-T, Warszawa 2002.
  • Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W.: Biologia. Wyd. Multico, Warszawa 2014.
  • Szajna R., Ławniczak D. : Obsługa kelnerska. Część 1 i 2. WSiP, Warszawa 2014.

  Czasopisma

  • Przemysł Spożywczy
  • Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
  • Problemy Higieny i Epidemiologii
  • Żywienie Człowieka i Metabolizm
  • Przegląd Gastronomiczny
  • Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
  • Wiedza i Życie