2022.05.17 16:20

Konkurs MEN na organizacje olimpiad na najbli¿sze trzy lata rozstrzygniêty.


Z satysfakcj± informujemy, ¿e w wyniku konkursu pozostajemy organizatorem Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu i ¯ywno¶ci.